ISIS

Attaluck ISIS hanterar Informations-System & Infra-Struktur. Förkortningen har ett olyckligt sammanträffande med “islamiska staten” vilket vi inte alls vill associeras med. Om man ska ha någon association från förkortningen hade vi tänkt oss den egyptiska gudinnan Isis eftersom det förmodligen är den mest mångsidiga guden/gudinnan som berör allt och alla på något sätt och har en roll i de flesta sammanhang. Men i första hand är det avsett att vara en förkortning av informationssystem & infrastruktur.

Vår verksamhet började med att sälja kläder och accessoarer över internet. För att kunna göra det har vi ställt iordning webbsidor, e-handel, osv. Det är såklart en tjänst vi även kan hjälpa dig med, om du behöver.

När vi började planera vår expansion över andra erbjudanden av tjänster och produkter såg vi ett behov av att styra upp planering och kommunikation på ett bättre sätt. Därför har vi börjat använda OpenProject som en grund för vår projektledning. För kommunikation med kunder och leverantörer använder vi SuiteCRM. Slutligen använder vi Nextcloud för att knyta ihop allt med fildelning, anteckningar, och grupparbeten. All sådan programvara körs på en linuxserver. Har du behov av liknande lösningar kan vi hjälpa dig med detta.

För en del insamling av data från sensorer och instrument använder vi Raspberry Pi med diverse mjukvara och script som vi skrivit själva i Python. Om du har behov av sensorer, Internet of Things, eller liknande lösningar kan vi bistå med produktutveckling och produktion.

Ett särskilt område av informationssystem där vi har stor erfarenhet är RFID och PIT-tags. PIT-tags är passiva radiomärken som ofta inkapslas i glas och injiceras under huden med en stor spruta. Alla hundar har PIT-tags nuförtiden som en ID-märkning, och det används ofta i jordbruket för att öronmärka kor och renar. Vi har använt PIT-tags för att märka fiskar som då kan registreras när de simmar genom trånga utrymmen (t.ex. fisktrappor). För att läsa av radiosignaler i vatten krävs känsliga antenner och mottagare, eftersom vattnet absorberar radiovågorna. Här kan vi bygga särskilda lösningar, som ofta behöver anpassas efter den plats de installeras.