Seaworthy

Attaluck Seaworthy samlar alla våra tjänster som berör vattenmiljö. I första hand vill vi utveckla färdiga produkter som säljs till fast pris. Har vi inte hunnit genomföra någon produktutveckling inom ett område som du tror att vi kan utföra är du välkommen att höra av dig. Arbetstid inom produktutveckling debiteras med 0.1 PB (prisbasbelopp) per arbetsdag.

Sjömätning

Snart hittar du vår prislista på sjömätningstjänster här.

Med sjömätning menar man ofta insamling av data om vattendjup för att bygga upp en batymetri; dvs en bild av hur bottenterrängen ser ut. Vi inkluderar även undersökningar av bottenhårdhet, sedimentprovtagning, mätning av vattenflöden, och vattenkvalitet. Även om det heter sjömätning så appliceras det på alla olika vattenmiljöer; åar, älvar, sjöar, dammar, hav, &c.

Hydrodynamisk modellering

Snart hittar du vår prislista på modelleringstjänster här.

Även om det är möjligt att mäta in vattenflöden och hastigheter under en sjömätning kan det bli enormt kostsamt och tidskrävande att samla in data för många olika förhållanden. Vissa förhållanden kan vara omöjliga att mäta in, t.ex. vad som händer om en damm brister eller hur ett tusenårsflöde påverkar landskapet. Här använder vi hydrodynamisk modellering för att beräkna möjliga utfall.

En modell behöver underlag för hur terrängen ser ut och vilka flöden som kommer in. Därför är det oftast nödvändigt att börja med en sjömätning, men ibland kan man även använda befintliga data (t.ex. sjökort från Sjöfartsverket).